Catechisaties 

 

In de tweede week van oktober zullen de catechisaties weer aanvangen. De indeling is als volgt: 

Op maandagavond wordt door ouderling Van Vliet en diaken Nobel catechisatie gegeven van 19.15 uur tot 20:00 uur,

voor de jeugd die op 1 oktober 12, 13, 14 of 15 jaar oud zijn.

 


Op maandagavond  wordt door diaken Wander en diaken Nobel catechisatie gegeven van 20.30 uur tot 21:15 uur,

voor de jeugd die op 1 oktober 16 jaar of ouder zijn. 


Op dinsdagmiddag  worden de basisschoolkinderen van groep 3, 4 en 5 verwacht. Aanvang 16.00 uur.

Ouderling Van Wetten hoopt deze catechisaties te leiden.  Op donderdagmiddag worden de basisschoolkinderen van groep 6, 7 en 8 verwacht. Aanvang 16.00 uur.

Ouderling Van Wetten hoopt deze catechisaties te leiden. 

 

Wij verzoeken de jeugd (en de ouders) de leeftijdsgrenzen strak te hanteren, om te voorkomen dat de ene groep veel groter wordt dan de andere groep.

In de herfst-, kerst-, en voorjaarsvakantie en in de week van dankdag en biddag zal er geen catechisatie worden gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Ogginned template